Wystawa pt. „Powstanie styczniowe na ziemi chełmskiej – ślady zapomnianych walk”
2023-01-24 - 2023-02-23
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie zaprasza do obejrzenia wystawy pt. „Powstanie styczniowe na ziemi chełmskiej – ślady zapomnianych walk”, która jest dostępna w małej galerii ChBP (hol przy wejściu głównym, ul. Partyzantów 40). Ekspozycja, która upamiętnia 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, pochodzi ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie i jest efektem projektu dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.
Wystawa składa się z plansz, prezentujących fotografie i informacje o powstaniu narodowym przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku i trwało do 1864 roku. Ekspozycja przybliża ogólnopolskie aspekty narodowego zrywu w kontekście historycznym i społecznym oraz chełmskie wątki powstańczych walk i wydarzeń. Plansze przedstawiają m. in. przywódców powstania na ziemi chełmskiej, tereny bitew i potyczek, miejsca pamięci oraz obiekty związane z patriotycznym buntem zbrojnym przeciwko zaborcy na Chełmszczyźnie. Wystawę można oglądać do 23 lutego 2023 r. – zapraszamy.