Wystawa pokonkursowa prac plastycznych „Zostań rodziną zastępczą”
2018-08-28
10.00

Chełmska Biblioteka Publiczna, ul. Partyzantów 40

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ogłosił konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Konkurs był skierowany do uczniów chełmskich szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VII. Prace dzieci można było oglądać do 10 sierpnia br w holu głównym Urzędu Miasta Chełm, a obecnie wystawa dostępna jest w Wypożyczalni Głównej Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40).

Prace konkursowe propagują ideę rodzicielstwa zastępczego i zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi oraz promują właściwe postawy prospołeczne wśród dzieci i młodzieży – uczą akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych. Plakaty mają odzwierciedlać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować korzystny klimat społeczny wokół opieki zastępczej.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Pani Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz.