Uroczystość 60-lecia pracy twórczej Zbigniewa Waldemara Okonia
2022-12-01
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

Uroczystość 60-lecia pracy twórczej Zbigniewa Waldemara Okonia, która odbyła się 1 grudnia 2022 r., była podsumowaniem długoletniej działalności jubilata i okazją do promocji zbioru utworów zebranych pt. „Poezja jest pamięcią czasu”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa malarstwa abstrakcyjnego Teresy Chomik-Kazarian. Program przedsięwzięcia obejmował występ Chóru Ziemi Chełmskiej „Hejnał” pod dyrekcją Danuty Bałki-Kozłowskiej, prezentację sylwetki twórczej Zbigniewa Waldemara Okonia (dr Andrzej Rybak), prezentację wierszy poety, odczytanie listów i wystąpienia okolicznościowe oraz minikoncert Marka Miszczuka. Było lirycznie, poetycko i wzruszająco! Uczestnikom spotkania dziękujemy za życzliwość i obecność, a jubilatowi życzymy kolejnych 60 lat aktywności literackiej.
Organizatorami spotkania byli Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti, Związek Literatów Polskich w Lublinie, Stowarzyszenie Rocznik Chełmski oraz Chełmskie Towarzystwo Naukowe.
Zbigniew Waldemar Okoń – pisarz, poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki, publicysta, animator kultury, regionalista. Autor 8 tomów poetyckich, powieści „Kawaleria dziadka Tudreja”, 11 monografii twórców i regionalistów chełmskich. Redaktor naczelny naukowego pisma „Językoznawca”, współzałożyciel Studenckiej Grupy Literackiej „Kontrapunkty” w Lublinie. Współredaktor „Ziemi Chełmskiej” oraz wydawnictw poświęconych chełmskiemu szkolnictwu, członek Grupy Literackiej „Pryzmaty” w Chełmie, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej oraz lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Laureat wielu nagród literackich i za całokształt działalności.
Teresa Chomik-Kazarian uprawia malarstwo olejne i akrylowe oraz rysunek, grafikę i rzeźbiarstwo. Była pomysłodawczynią i organizatorem ponad 130 ogólnopolskich i międzynarodowych plenerów artystycznych i warsztatów plastyczno-fotograficznych. Z jej inicjatywy powstała Grupa Twórcza „PASJA”. Prowadzi także Grupę Plastyczną „Tęcza”, działającą przy Miejskim Domu Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym. Uczestniczyła w ponad 150 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Mieszka w Uhrze gdzie prowadzi wraz z mężem Oganesem Kazarianem Dom Sztuki „Stary Młyn”.