Spotkanie z regionalistą Zygmuntem Gardzińskim
2023-02-07
9.00

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież szkolną, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta na prelekcję pt. „Historia Chełma w latach 1944-1990”,
w ramach cyklu spotkań z chełmskimi regionalistami „Poznaj historię swojego miasta”. Wykład odbędzie się w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40) dnia 7 lutego 2023 r. w godzinach 9.00-11.00, a poprowadzi go etnograf, regionalista, prezes Chełmskiego Towarzystwa Naukowego i nauczyciel akademicki mgr Zygmunt Gardziński, wieloletni radny oraz przewodniczący Rady Miasta Chełm dwóch kadencji, a także wiceprezydent Chełma w latach 1998-2002. Cykl spotkań historycznych objął patronatem Prezydent Miasta Chełm.
Zgłoszenia udziału młodzieży i nauczycieli w spotkaniach prosimy kierować do Działu Zbiorów Regionalnych i Czytelni Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, tel. 82 563 95 05 (w godz. 8.00-15.30).