Spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Józefem Zającem
2022-11-29
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

Promocja książki biograficznej prof. dr. hab. Józefa Zająca pt. „Tam, gdzie kwitną kasztany” była niezwykle ciekawym spotkaniem, poświęconym losom rodziny autora. Organizatorami spotkania byli: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie i Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti. W wydarzeniu uczestniczył Prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek. Podczas spotkania zagrał i zaśpiewał przyjaciel prof. Józefa Zająca – Marian Adamowicz, a fragmenty publikacji czytał Zygmunt Gardziński.
Promowana publikacja „Tam, gdzie kwitną kasztany” zawiera historię kilku pokoleń przedsiębiorczej rodziny autora: Zająców, Suchorów i Maciejewskich. Losy familii Józefa Zająca przedstawione są na tle wydarzeń historycznych oraz przemian kulturowych i obyczajowych, opowiedziane z gawędziarską lekkością i swadą.
Józef Zając jest nauczycielem akademickim i naukowcem, senatorem RP VIII, IX i X kadencji. W latach 1973–1996 pracował w Instytucie Matematycznym PAN, gdzie uzyskał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego nauk matematycznych. W latach 1996-2018 był zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest specjalistą w zakresie analizy zespolonej i zastosowań matematyki w technice oraz ekonomii. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad sto trzydzieści prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Jest również autorem podręcznika poświęconego nawigacji i frazeologii lotniczej. Pod jego kierunkiem powstały cztery rozprawy doktorskie. Jest współautorem dwóch patentów, a także czterech zgłoszeń patentowych.
W latach 2002–2012 publikował w regionalnej prasie teksty publicystyczne z cyklu „Profesorskim okiem”. Był inicjatorem utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2001 r.) oraz jej pierwszym Rektorem (2001–2016). Opracował nową koncepcję kształcenia lotniczego; z jego inicjatywy powstał pierwszy na ziemi chełmskiej Akademicki Port Lotniczy w Depułtyczach Królewskich (w 2014 roku uzyskał status lotniska). Był także pomysłodawcą utworzenia bazy dydaktyczno-badawczej – Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie.
Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000 r.). W 2005 r. trzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, a kilka lat później tytuł „Chełmianina roku 2010”. W 2015 roku został wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego otrzymał order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, natomiast za działalność na rzecz rozwoju współpracy naukowo-gospodarczej Polski i Kanady – Złoty Medal 100-lecia Polonii w Windsor (2019 r.). Pasją Józefa Zająca jest pilotaż samolotowy i szybowcowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo oraz łowiectwo.