Spotkanie autorskie Krystyny Igras
2019-05-17
sala widowiskowa ChBP, ul. Partyzantów 40

Chełmska Biblioteka Publiczna po raz kolejny gościła chełmską poetkę i malarkę – Krystynę Igras. Spotkanie było poświęcone najnowszemu tomikowi poetyckiemu „W zakątkach Bugu” oraz bajce „Dlaczego chełmskie pagóry śpiewają?”. O oprawę artystyczną, podczas której zaprezentowane zostały fragmenty bajki oraz wiersze autorki, zadbali: Mateusz Watrak, Nikoletta Szulc oraz Zuzanna Stachel, natomiast muzyczny akcent wieczoru był udziałem Kapeli Kataryna z Klubu Wojskowego w Chełmie. Dopełnieniem całości spotkania stała się obecność harcerzy ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie pod opieką druhny Moniki Szlagowskiej oraz uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.

Książki Krystyny Igras są dostępne w Wypożyczalni Głównej ChBP. Zapraszamy.