Przenikanie Danuty Kurczewicz
2018-04-27
17.00

galeria Nova ChBP, ul. Partyzantów 40

„Przenikanie” to tytuł tomiku poetyckiego oraz obrazów olejnych Danuty Agnieszki Kurczewicz. Podczas wernisażu wystawy autorka i towarzyszący jej recytatorzy (Elżbieta Petruk, Iwona Chudoba, Aleksandra Borowiec, Robert Gałan) zaprezentowali wiersze z ostatniego tomiku, które świetnie korespondują z  obrazami zdobiącymi galerię Nova. Wieczór autorski Danuty Kurczewicz wzbogacił pięknymi balladami chełmski bard Marek Miszczuk. Zapraszamy do zwiedzania wystawy do 19 maja br.