Promocja książki biograficznej prof. dr. hab. Józefa Zająca
2022-11-29
17.00

sala widowiskowa ChBP, ul. Partyzantów 40

Zapraszamy na promocję książki biograficznej prof. dr. hab. Józefa Zająca pt. „Tam, gdzie kwitną kasztany”, która odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 1700 (wtorek) w  sali widowiskowej ChBP (ul. Partyzantów 40). Organizatorami spotkania są: Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie i Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti.

Józef Zając jest nauczycielem akademickim i naukowcem, senatorem RP VIII, IX i X kadencji. W latach 1973–1996 pracował w Instytucie Matematycznym PAN, gdzie uzyskał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego nauk matematycznych. W latach 1996-2018 był zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest specjalistą w zakresie analizy zespolonej i zastosowań matematyki w technice oraz ekonomii. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad sto trzydzieści prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Jest również autorem podręcznika poświęconego nawigacji i frazeologii lotniczej. Pod jego kierunkiem powstały cztery rozprawy doktorskie. Jest współautorem dwóch patentów, a także czterech zgłoszeń patentowych.

W latach 2002–2012 publikował w regionalnej prasie teksty publicystyczne z cyklu „Profesorskim okiem”. Był inicjatorem utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2001 r.) oraz jej pierwszym Rektorem (2001–2016). Opracował nową koncepcję kształcenia lotniczego; z jego inicjatywy powstał pierwszy na ziemi chełmskiej Akademicki Port Lotniczy w Depułtyczach Królewskich (w 2014 roku uzyskał status lotniska). Był także pomysłodawcą utworzenia bazy dydaktyczno-badawczej – Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie.

Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000 r.). W 2005 r. trzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, a kilka lat później tytuł „Chełmianina roku 2010”. W 2015 roku został wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego otrzymał order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, natomiast za działalność na rzecz rozwoju współpracy naukowo-gospodarczej Polski i Kanady – Złoty Medal 100-lecia Polonii w Windsor (2019 r.). Pasją Józefa Zająca jest pilotaż samolotowy i szybowcowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo oraz łowiectwo.

Promowana publikacja „Tam, gdzie kwitną kasztany” zawiera historię kilku pokoleń rodziny autora. Losy familii Józefa Zająca przedstawione są na tle wydarzeń historycznych oraz przemian kulturowych i obyczajowych, opowiedziane z gawędziarską lekkością.

Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny.