Projekty

Park Czytelnika

„Park Czytelnika” to nazwa projektu, który Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti zrealizowała w 2019 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków MKiDN oraz z Fundacji LOTTO. W ramach projektu przed budynkiem chełmskiej książnicy powstał Park Czytelnika poprzez zagospodarowanie terenu. Ciekawe formy małej architektury w sposób atrakcyjny i praktyczny wpisały się w przestrzeń krajobrazu miejskiego i stanowią jego trwały element.

W nowo powstałym parku pojawiły się wygodne ławki, praktyczne siedziska na murkach, nowy parking rowerowy, ekonomiczne parkowe lampy solarne, estetyczne pojemniki na odpadki, mobilne skrzynie, wysoki maszt z proporcem Chełmskiej Biblioteki Publicznej oraz elektroniczny ekran zewnętrzny pełniący funkcję infokiosku, promującego wydarzenia kulturalne organizowane przez ChBP. Zakupiony został również serwer i komputer do zarządzania ekranem. Dopełnieniem całości jest imponujący przestrzenny napis na elewacji budynku BIBLIOTEKA podświetlany diodami LED.

Głównym założeniem przedsięwzięcia stała się potrzeba kształtowania otoczenia zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności korzystającej z szerokiej oferty kulturalnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej.

„Czytam, bo lubię.”

„Czytam, bo lubię.” to nazwa zadania, które Chełmska Biblioteka Publiczna zrealizowała w 2018 roku ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach projektu promującego czytelnictwo przeprowadzono akcję bicia rekordu Guinnessa w ilości osób czytających jeden po drugim, w której wzięło udział 3358 osób. Zorganizowano również kiermasz przeczytanych książek oraz spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską, znaną i cenioną autorką ponad trzydziestu książek dla dzieci. Po zakończonej kampanii przygotowana została wyjątkowa wystawa pt. ”Chełmianie biją rekord Guinnessa”, stanowiąca fotograficzny reportaż z realizacji projektu.

Celem przedsięwzięcia była promocja czytelnictwa skierowana do odbiorców w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących

Od 2013 r. Chełmska Biblioteka Publiczna współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących”. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenia Czytak Plus, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych wypożycza Czytaki osobom niewidomym i słabowidzącym. Ponadto biblioteka otrzymała zbiór ponad 1200 cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix”. Zainteresowani Czytelnicy Biblioteki mogą wypożyczać książki wraz z Czytakiem.

Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjne Kluby Książki są wspólnym projektem Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze.

W Chełmskiej Bibliotece Publicznej działa Dyskusyjny Klub Książki. Klubowicze spotykają się cyklicznie raz w miesiącu, aby rozmawiać o książkach, przedstawiać swoje opinie i spostrzeżenia. W ramach DKK odbywają się również spotkania autorskie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez książek, a także tych, którzy szukają impulsu do intelektualnego wejścia w magiczny świat literatury.

Modernizacja lokalu Filii Nr 2 w Chełmie wraz z zakupem wyposażenia

ChBP w roku 2015 dzięki dofinansowaniu MKiDN zrealizowała projekt pn. „Modernizacja lokalu Filii Nr 2 w Chełmie wraz z zakupem wyposażenia”.

W ramach projektu został przeprowadzony gruntowny remont wszystkich pomieszczeń bibliotecznych Filii Nr 2, dostosowano lokal do potrzeb osób niepełnosprawnych, utworzono oddział dziecięcy oraz doposażono placówkę w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Zdrowa mama – zdrowe dziecko

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach programu grantowego „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, finansowanego przez Federację Polskich Banków Żywności i Fundację Nutricia. Projekt miał na celu promocję racjonalnego żywienia oraz zdrowego i aktywnego życia rodziców i dzieci. Formami popularyzacji zrównoważonej diety oraz aktywności fizycznej były szkolenia, warsztaty kulinarne połączone z degustacją potraw oraz wystawa promująca zdrowy styl życia. Nadrzędną ideą projektu było uświadomienie wagi kształtowania preferencji smakowych i właściwych nawyków żywieniowych od pierwszych dni życia dziecka. Wdrażanie projektu trwało od kwietnia do września 2015 roku.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti zrealizowała projekt partnerski, na który otrzymała dofinansowanie w ramach programu Biblioteki Narodowej. Partnerami projektu były dwie chełmskie placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 11 i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6.

W ramach projektu zakupione zostały książki dla dzieci i młodzieży, które trafiły nie tylko na półki ChBP, ale także do partnerskich bibliotek szkolnych.

Partnerstwo biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych zaowocowało również powołaniem Klubu Młodych Miłośników Książek. Realizacja zadań przewidzianych w projekcie trwała do końca czerwca 2015 r.

Jestem Muralistą

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w 2015 r. zrealizowała projekt pn. „Jestem Muralistą” w ramach programu Fundacji Orange, dzięki któremu przeprowadzono warsztaty artystyczne i filmowe dla młodzieży, stworzono w centrum miasta barwny mural oraz nagrano krótkometrażowy film dokumentalny. Organizacjami partnerskimi byli: Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu, Złomowisko „Mauritius”, Miasto Chełm, Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski. Uroczyste odsłonięcie muralu i premiera filmu, odbyły się w maju 2015 r. podczas Tygodnia Akademii Orange.

Specjalistyczne stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku

Chełmska Biblioteka Publiczna w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 r. otrzymała dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Specjalistyczne stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku”, którego odbiorcami są osoby niewidome i niedowidzące.

W ramach projektu utworzono dwa specjalistyczne stanowiska: 1. dla niewidomych i 2. dla niedowidzących. Zakupione zostały specjalistyczne zestawy komputerowe oraz czytaki, które będą wypożyczane wraz z książkami zapisanymi w odpowiednim formacie.

Specjalistyczne stanowiska znajdują się w Czytelni Głównej, a korzystać z nich można od 1 października 2013 r.

Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Chełmska Biblioteka Publiczna uruchomiła serwis internetowy prezentujący zbiory biblioteki w postaci cyfrowej. Digitalizacji poddano zasadniczą część zbiorów regionalnych. Na portalu https://cyfrowa.chbp.chelm.pl można przeglądać również nowe publikacje umieszczone za zgodą ich autorów. Projekt został rozpoczęty w grudniu 2009 roku w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ph: „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury”.

Budowa sieci komputerowej

Chełmska Biblioteka Publiczna zrealizowała projekt „Budowa sieci komputerowej”, którego celem było połączenie wszystkich agend biblioteki w spójną sieć komputerową. W ramach infrastruktury komputerowej wymieniono część sprzętu komputerowego oraz ukończono proces informatyzacji wszystkich placówek ChBP. Budowa jednolitej sieci usprawnia procedury wypożyczania, umożliwia korzystanie z centralnego katalogu zbiorów, lokalizację poszukiwanej książki oraz sprawdzanie jej dostępności. Realizację projektu rozpoczęto w maju 2008 roku w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2008.

 

STARSZE ZREALIZOWANE PROJEKTY

  • Stop-klatka: spotkania filmowe
  • Punkt Informacji o Ukrainie
  • Świat Kultury