Literacki Chełm: cykl wydarzeń kulturalnych
2019-04-12 - 2019-12-16
Chełmska Biblioteka Publiczna

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt „Literacki Chełm: cykl wydarzeń kulturalnych”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach projektu zaplanowano organizację przedsięwzięć popularyzujących czytelnictwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych: spotkań autorskich, połączonych z promocją nowych publikacji, konkursów literackich, spektaklu teatralnego, koncertów literacko-muzycznych oraz warsztatów literacko-plastycznych.