Konkurs ,,Hasło Niedźwiadka”
2018-03-12 - 2018-05-31
9.00

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Mariii Pauliny Orsetti

Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Chatka Niedźwiadka oraz Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti zapraszają do udziału w konkursie pod nazwą ,,Hasło Niedźwiadka”. Celem konkursu jest budowanie pozytywnego wizerunku Chełma wśród mieszkańców i turystów odwiedzających miasto oraz integracja lokalnej społeczności. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują: Prezydent Miasta Chełm Pani Agata Fisz i Pan Longin Jan Okoń.

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie oryginalnego hasła będącego kontynuacją tekstu inspirowanego legendą Longina Jana Okonia o białym niedźwiedziu.

Od pogańskich czasów mieszkam w chełmskiej kredowej jaskini. Zawsze żyłem w zgodzie z mieszkańcami miasta położonego nad Uherką. Dzisiaj – tak jak przed wiekami – nazywają mnie Bieluchem. Bielą swego futra rozjaśniam pełne tajemnic korytarze kredowych podziemi. Spełniam marzenia wszystkich chełmian i przyjezdnych, którzy wypowiedzą magiczne hasło: …”

Konkurs skierowany jest zarówno do osób dorosłych jak i nieletnich. W przypadku osób niepełnoletnich postanowienia Regulaminu zaakceptować muszą rodzice lub opiekunowie prawni. Hasła konkursowe z imieniem i nazwiskiem, wiekiem, adresem oraz numerem telefonu autora należy przesyłać w terminie 12 marca – 31 maja 2018 r. na adres pr@chbp.chelm.pl.

Atrakcyjne nagrody czekają!

Szczegóły w Regulaminie Konkursu Hasło Niedźwiadka