Jerzy Rogalski – gość ChBP
2019-05-30
sala widowiskowa ChBP, ul. Partyzantów 40

W ramach projektu „Literacki Chełm: cykl wydarzeń kulturalnych” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Chełmska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie z Jerzym Rogalskim – popularnym aktorem telewizyjnym i teatralnym, który na stałe związany jest z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie.