60-lecie pracy twórczej Zbigniewa Waldemara Okonia
2022-12-01
17.00

sala widiwiskowa ChBP, ul. Partyzantów 40, Chełm

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti, Związek Literatów Polskich w Lublinie, Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, Chełmskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na uroczystość 60-lecia pracy twórczej Zbigniewa Waldemara Okonia.

Uroczystość odbędzie się 1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali widowiskowej ChBP, (ul. Partyzantów 40, Chełm).

W programie zaplanowano: występ Chóru Ziemi Chełmskiej „Hejnał”, prezentację sylwetki twórczej Zbigniewa Waldemara Okonia (dr Andrzej Rybak), prezentację wierszy Zbigniewa Waldemara Okonia (uczniowie z I LO w Chełmie pod kierunkiem pani Doroty Mandzińskiej), minikoncert Marka Miszczuka, promocję najnowszej publikacji Zbigniewa Waldemara Okonia „Poezja jest pamięcią czasu”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa malarstwa Teresy Chomik-Kazarian. Wstęp wolny, zapraszamy.

Zbigniew Waldemar Okoń – pisarz, poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki, publicysta, animator kultury, regionalista. Ukończył filologię polską na UMCS w Lublinie (1968) oraz 3-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim (1991). Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej (1969-1974), wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania (1975), dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Chełmie (1975-1987), wicedyrektor d/s naukowych i konserwatorskich Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie (1987-1991), nauczyciel dyplomowany szkół chełmskich (1982-1989, 1991-2002). Od 2003 roku na emeryturze. Redaktor naczelny studenckiego, ogólnopolskiego, naukowego pisma „Językoznawca” (1965-1968), współzałożyciel i wiceprzewodniczący Studenckiej Grupy Literackiej „Kontrapunkty” w Lublinie (1965-1968). Współredaktor „Ziemi Chełmskiej” oraz wydawnictw poświęconych chełmskiemu szkolnictwu (1968-2005). Członek Grupy Literackiej „Pryzmaty” w Chełmie (1969-1990, przewodniczący 1983-1990), Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej (sekretarz Zarządu 1975-1987). Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (1984-, wiceprezes Oddziału 2006-2010, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału 2010-,). Debiutował w „Ziemi Chełmskiej” (1962). Autor 7 tomów poetyckich, 1 powieści, 11 monografii twórców i regionalistów chełmskich.

Laureat nagród: m. in. Literackiej im. J. Czechowicza (1985), Artystycznej im. K. A. Jaworskiego (2001), Ministra Kultury i Sztuki (1987), Wojewody Chełmskiego i Lubelskiego (parokrotnie), Marszałka Województwa Lubelskiego za całokształt twórczości (2002, 2022), Marszałka Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa Lubelskiego (2007, 2010, 2017), Prezydenta Miasta Chełma (parokrotnie). Laureat konkursów literackich (1968-1974).

O t r z y m a ł: m. in. Srebrny (1977), Złoty (1985) Krzyże Zasługi; odznaki: Zasłużony Działacz Kultury (1979), Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej (1979), Zasłużony dla Miasta Chełma (1987); Srebrny Wawrzyn Literatury (2008); Złoty Wawrzyn Literatury (2012), Zasłużony dla Kultury Polskiej (2018), Honorową Związku Literatów Polskich za wybitne zasługi dla Związku Literatów Polskich (2021) i inne.

W y d a ł: Poezje: Żołnierze kredowych wzgórz (1971), Niecierpliwość drzewa (1979), Onieśmielanie zmierzchem (1986), Przybliżanie ciemności (1988), W pół drogi (1996), Wszystko za blisko wszystko za daleko (2000); Dom nasz będzie ogromny (2012).

Powieść: Kawaleria dziadka Tudreja (1997);

Monografie: Portret Andrzeja Piwowarczyka (1983), Portret Reginy Możdżeńskiej (1985), Szukanie człowieka: pięćdziesiąt lat pracy twórczej Reginy Możdżeńskiej (1996), Mieczysław Niedźwiecki. Pedagog, kompozytor, dyrygent (1996), Konstanty Prożogo. Regionalista chełmski (1998), Tadeusz Ścibior. Fotografik, plastyk, regionalista chełmski (1998), Czesław Dopieralski. Aktor, reżyser, instruktor teatralny (1999), Władysław Mroczko. Filmowiec, fotograf, regionalista chełmski (2000), Jerzy Grosman. Artysta plastyk, działacz kultury, regionalista chełmski (2001), Ksiądz Zygfryd Berezecki. Kapłan, pedagog, przyjaciel ludzi. Patron Gimnazjum nr 2 w Chełmie (2005), Między teatrem a poezją. Życie i twórczość Reginy Możdżeńskiej (2012).