Zajęcia z języka angielskiego w ChBP
2018-10-03 - 2019-05-29
godz. 16.00, 17.00
sala seminaryjna

To już trzeci miesiąc naszych bezpłatnych spotkań edukacyjnych w ramach zajęć językowych w bibliotece, na których dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych (I grupa- klasa 6, II grupa – klasa 3 gimnazjum oraz klasa 8) zagłębiają się w zagadnienia leksykalno-gramatyczne, kulturę języka angielskiego oraz przygotowują do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. Nauka odbywa się w różnych formach: tradycyjnej, poprzez zabawę oraz z wykorzystaniem multimediów.