Warsztaty OKM 1940 „Ostaszków-Kalinin-Miednoje”
2019-03-28
godz. 12.00
sala widowiskowa ChBP, ul. Partyzantów 40

28 marca 2019 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędą się warsztaty OKM 1940 „Ostaszków-Kalinin-Miednoje”. Warsztaty skierowane są do funkcjonariuszy Policji, uczniów klas mundurowych oraz osób zainteresowanych historią funkcjonariuszy: Policji Państwowej II RP, Policji Województwa Śląskiego, okresu międzywojennego, losami policjantów zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej oraz powrotem do etosu służby policyjnej. Spotkanie na temat etosu służby przyświecającego dawnym i obecnym policjantom oraz zagadnienia związane ze Zbrodnią Katyńską zorganizowano pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego, Biura Historii i Tradycji Policji KGP oraz patronatem medialnym miesięcznika „Policja 997” (Biuro Komunikacji Społecznej KGP). Celem spotkania jest przybliżenie historii tragicznych losów funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, którzy na przełomie września 1939 roku i maja 1940 roku, byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach w największym obozie NKWD w Ostaszkowie, Kalininie, gdzie w piwnicach obwodowego zarządu NKWD wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy oraz Miednoje, gdzie w dołach śmierci grzebano m.in. zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP.

Warsztatom towarzyszyć będzie wystawa w małej galerii ChBP „Katyń 1940” przygotowana przez pracowników Działu Zbiorów Regionalnych i Czytelni.