Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
2017-10-03
sala seminaryjna ChBP, ul. Partyzantów 40

Październikowa dyskusja DKK poświęcona była twórczości Iwana Bunina (1870-1953), rosyjskiego noblisty z 1933 r. Autor powieści autobiograficznej „Życie Arseniewa”, mistrz nowelistyki, poeta tworzący w duchu klasycznej literatury. Miłośnik kobiet, prowadził burzliwe życie osobiste. Zmarł na emigracji w Paryżu.