Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
2017-09-19
godz. 16.00
sala seminaryjna ChBP, ul. Partyzantów 40

Zapraszamy na spotkanie DKK po wakacyjnej przerwie. Wrześniowa dyskusja poświęcona będzie cyklowi powieściowemu  Eleny Ferrante, rozpoczętemu „Genialną przyjaciółką” oraz innym, ciekawym lekturom.