Przetargi
Rokowania na najem lokalu użytkowego Nr O-A/220/3/2019
2019-02-27
godz. 10.00
ChBP, ul. Partyzantów 40

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ogłasza rokowania Nr O-A/220/3/2019 na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Zachodniej 31 w Chełmie, stanowiącego własność Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z Regulaminem rokowań, który w jest dostępny na stronie internetowej a także na tablicach ogłoszeń w budynku przy ul. Partyzantów 40 oraz w agendach Biblioteki.