RODO

Za: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE
§ 3. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Czytelnika
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Biblioteka informuje, że:

  1. administratorem danych Czytelnika jest Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti z siedzibą w Chełmie przy ul. Partyzantów 40, tel. 82 563 95 92, e-mail: sekretariat@chbp.chelm.pl;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – jak wyżej;
  3. dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i Ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług ChBP, w szczególności do obsługi Czytelnika w zakresie udostępniania zasobów i urządzeń należących do Biblioteki, egzekwowania opłat za niedotrzymanie terminu zwrotu lub szkodę, oraz do celów statystycznych;
  4. odbiorcą danych Czytelnika jest podmiot świadczący usługę opieki serwisowej dla systemu bibliotecznego zainstalowanego na serwerze własnym Biblioteki;
  5. dane Czytelnika będą przechowywane przez okres korzystania z usług Biblioteki określonych w niniejszym Regulaminie; w przypadku niekorzystania z usług i niezgłoszenia rezygnacji – przez okres 5 lat lub do czasu uregulowania ewentualnych zaległości;
  6. Czytelnik ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody;
  7. Czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
  8. podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.