Przegląd Amatorskich Teatrów Osób z Niepełnosprawnością o Nagrodę Dyrektora ChBP
2018-11-22
11.00

sala widowiskowa ChBP

W przedostatni czwartek listopada br. odbył się Przegląd Amatorskich Teatrów Osób z Niepełnosprawnością o Nagrodę Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. Licznie zgromadzona publiczność obejrzała zróżnicowane i świetne spektakle, wystawione w ramach projektu „Teatr ze Zbyszkiem”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i ich Przyjaciół „Zbyszko” oraz ChBP. Przedsięwzięcie odbyło się przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Miasta Chełm.

Na scenie zobaczyliśmy sześć inscenizacji, zaprezentowanych przez pięć grup teatralnych:

  • Zespół Teatralny działający przy Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie – spektakle: „Niepodległa” i „ Dance Party”,
  • Zespół Teatralny „Trema” działający przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Zbyszko – spektakl „Kłopoty króla Waldemara”,
  • Zespół Teatralny „Prometeusz” działający przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Chełmie – spektakl „Awantura w kuchni”,
  • Zespół Teatralny „A to my”, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach – spektakl „W starym kinie”,
  • Zespół Teatralny „I o co chodzi?”, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sawinie – spektakl „Oaza”.

Spektakle miały różnorodny charakter: inscenizacji patriotycznej, humorystycznych widowisk, slapstickowej komedii, symbolicznej pantomimy oraz widowiska tanecznego. Na scenie gościł entuzjazm, radość i skupienie. Nagrodę Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej zdobyła prezentacja „Awantura w kuchni” w wykonaniu Zespołu Teatralnego „Prometeusz (WTZ w Chełmie). Pozostałe przedstawienia, które dostarczyły widzom dużo emocji, zostały uhonorowane wyróżnieniami. Wielkie brawa dla aktorów i opiekunów!