Prośba o wypełnienie ankiety
2019-09-19 - 2019-11-30
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

Szanowni Czytelnicy i Użytkownicy!

Prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości usług Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Formularz jest adresowany do osób w wieku od 13 lat. Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie biblioteki do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Badanie i ocena satysfakcji czytelników pozwoli bibliotece zmieniać się dla Państwa i stawać miejscem coraz bardziej przyjaznym, do którego przychodzi się z przyjemnością. Prosimy o szczere odpowiedzi, zgodne z Państwa odczuciami. Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety. Oprócz wersji elektronicznej dostępna będzie także wersja drukowana.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!

Objaśnienia do ankiety:

  • Należy wybrać do oceny tylko jedną placówkę. Kolejną można ocenić w następnej ankiecie.
  • pkt I. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
  • pkt II. Należy zaznaczyć ogólną ocenę w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze).
  • pkt III. Ocena poszczególnych usług, pracowników, organizacji pracy w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze) lub wybór odpowiedzi NK (nie korzystam), jeśli respondent nie posiada wiedzy lub ma trudności z oceną. Należy ocenić każdy z punktów od 1 do 14, aby przejść do kolejnego etapu.
  • pkt IV. Pisemne wyrażenie opinii jest opcjonalne (niekonieczne).
  • pkt V. Dane potrzebne do opracowania ankiety: płeć, wiek, status oraz częstotliwość odwiedzin. Ankieta adresowana jest do respondentów od 13. roku życia.

W zależności od ustawień przeglądarki używa się przycisków: wstecz (back), dalej (next), aby wrócić lub przejść do kolejnej strony oraz zatwierdź (submit) w celu zapisania ankiety (konieczne).

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo dim@chbp.chelm.pl lub telefonicznie 82 564 24 36.