Promocja wydawnictw Stowarzyszenia Rocznik Chełmski
2019-01-25
godz. 16.00
sala widowiskowa ChBP, ul. Partyzantów 40

Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, Chełmska Biblioteka Publiczna oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapraszają 25 stycznia 2019 r. na promocję 22. tomu Rocznika Chełmskiego oraz 7. tomu Biblioteki Rocznika Chełmskiego autorstwa dra Adama Puławskiego. Najnowszy tom Rocznika Chełmskiego składa się z siedmiu obszernych rozdziałów, które zawierają 39 artykułów, materiałów, recenzji, listów do redakcji i kronik. Czasopismo zostało uatrakcyjnione fotografiami przedstawiającymi Chełm w latach 60. autorstwa Lecha Radwańskiego. W realizacji rocznika zostało zaangażowanych ponad czterdziestu autorów z kraju i zagranicy, m. in. Stanisław Gołub, Katarzyna Kuźniarska, Magdalena Mąka,, Mirosław Majewski, Zbigniew Lubaszewski, Ryszard Suduł, Stanisław Dubaj, Ignacy Kitowski, Małgorzata Stryjecka, Tomasz Dzieńkowski, Robert Kozyrski, Andrzej Czarnocki. W dziale „Z Żałobnej karty” zostało zamieszczone pożegnanie Witolda Sulimierskiego, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Rocznik Chełmski oraz Stanisława Błaszczuka – członka redakcji. W periodyku zostały również opublikowane recenzje autorstwa Roberta Kozyrskiego i Pawła Kiernikowskiego. Poza tym został wydany tom 7. Biblioteki Rocznika Chełmskiego, na który składają się: książka dra Adama Puławskiego pt. „Wobec „niespotykanego w dziejach mordu” Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim”. Licząca ponad 850 stron książka została podzielona na dwie obszerne części. Publikacja wydana została w ramach Centralnego Programu Badawczego „Ziemie polskie pod okupacją 1939-1945”.

Promocja wydawnictw odbędzie się w sali widowiskowej Chełmskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Partyzantów 40 25 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00.