Premiera Rocznika Chełmskiego T. 24
2020-12-30

Pod koniec grudnia 2020 roku ukaże się najnowszy 24. tom „Rocznika Chełmskiego” wydany przez Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, Chełmską Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Periodyk w poszczególnych rozdziałach przedstawia życie społeczne, historyczne, kulturalne Chełma i okolic. Pomiędzy artykułami zamieszczone są zdjęcia przedstawiające Rejowiec autorstwa fotografa Lecha Radwańskiego.
W dziale Artykuły „Rocznika Chełmskiego” znajdują się publikacje: Tomasza Dzieńkowskiego: Europejska kariera chełmskiego ośrodka osadniczego w XIII i XIV w. Szkic archeologiczny; Stanisława Gołuba, Beaty Borkowskiej, Magdaleny Mąki: Próba identyfikacji pochówku biskupa Jakuba Suszy na podstawie badań archeologicznych, antropologicznych i źródeł historycznych; Andrzeja Bronickiego: Otoczenie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie w świetle wyników nadzorów archeologicznych prowadzonych nad wykopami instalacyjnymi; Małgorzaty Podlewskiej-Bem: Droga do szczęścia. Zabiegi, wróżby i przepowiednie dotyczące szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Materiały etnograficzne opracowane na podstawie literatury i badań naukowych; Bartosza Staręgowskiego: Działalność rodziny Orchowskich na forum sejmiku ziemi chełmskiej (1572-1674); Pawła Sygowskiego: Ratno – miasteczko ziemi chełmskiej, jego trzy cerkwie i ich kaplice filialne w Hornikach i Wydranicy – w dekanacie ratneńskim unickiej diecezji chełmskiej w XVIII w.; Henryka Kucharskiego: Chełmskie Linie Autobusowe (ZKM, MPK) – udział w rozwoju komunikacji miejskiej; Dominika Panasiuka: Rejon III chełmskiego obwodu AK-DSZ-WiN 1944-1947. Ludzie, struktura organizacyjna, działalność; Stanisława Dubaja: Wpływ obywateli Ukrainy na rynek pracy w województwie lubelskim.
W dziale Z zagranicy opublikowali swoje artykuły: Анастасія Ватаманюк: Участь Іспанського Королівства у діяльності Першого Глобального форуму у врегулюванні проблеми біженства; Олексій Балух (Чернівці): Роль козацтва у військово-політичних конфліктах на території Буковини другої половини XVІІ – початку XVІІІ ст; Дарія Логвінова: Інтеграція нових мігрантів в ринок праці Квебеку; Ігор Піддубний (Чернівці, Україна): Позиція В.Філдермана щодо „єврейського питання” та його місця в політичному житті Румунії 1920-х років; Марія Жиряда: Вплив міграційної кризи на політичні настрої в Європейському Союзі; Олексій Кошель: Протестний рух у закладах духовної освіти України у другій половині ХІХ ст.; Сергій Добржанський (Чернівці): Українська історіографія історії міст Галичини та Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; Сергій Федуняк: Проєкт Балтійсько-Чорноморського союзу в контексті розвитку біполярної системи міжнародних відносин.
Rozdział Człowiek i środowisko zawiera pięć artykułów: Ewy Stamirowskiej-Krzaczek: Ocena stosowania suplementów diety w celach prozdrowotnych przez mieszkańców województwa lubelskiego; Małgorzaty Stryjeckiej: Sposób odżywiania się wybranych mieszkańców Chełma chorych na cukrzycę typu II oraz Ocena sposobu odżywiania się kobiet aktywnych fizycznie w wieku 20-40 lat zamieszkujących województwo lubelskie; Ignacego Kitowskiego, Grzegorza Grzywaczewskiego: Występowanie żołny Merops apiaster w okolicach Chełma; Jacka Cymermana: Ocena jakościowa i ilościowa wybranych odmian ziemniaka jadalnego w zależności od sposobu przechowywania w powiecie chełmskim
W Materiałach znajduje się siedem prac: Jolanty Gruszki: Przyczynek do dziejów Garnizonu Chełmskiego. Początki garnizonu, historia wojskowości Chełma od II połowy XIX w. i do lat trzydziestych XX w.; Stanisława Lipińskiego: Przyczynek do dziejów dóbr królewskich Chutcze; Antoniego Franeckiego: „Wesele” w Księżej Dolinie – przyczynek do historii unitów na ziemi chełmskiej; Bożeny Skolimowskiej: Imieninowy kubek; Krystyny Mart: Jedno życie – malarstwo, poezja, miłość, cierpienie. Wspomnienia o Zenonie Waśniewskim z okazji 75. rocznicy śmierci; Zbigniewa Lubaszewskiego: Stanisław Skibiński – chełmski regionalista i krajoznawca; Jagody Barczyńskiej: Sławomir Lewczuk (1938-2020). Wspomnienia o malarzu.
W dziale Z Żałobnej karty zostało zamieszczone pożegnanie Longina Jana Okonia (1927-2020). Ponadto w Roczniku opublikowano recenzje autorstwa Pawła Kiernikowskiego oraz Jacka Pomiankiewicza. Publikację kończy kronika wydarzeń.
Najnowsze wydanie Rocznika będzie można zakupić w siedzibie Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie (ul. Partyzantów 40); Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie (ul. Lubelska 55) oraz Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej (ul. Lubelska 63).