Ogłoszenia
POMOC PSYCHOLOGICZNA dla osób z niepełnosprawnością, a także dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych
2021-10-11
miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm informuje, iż w ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – moduł IV, finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w mieście Chełm udzielane będą porady psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością, a także dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych. Porady psychologiczne udzielane będą przy placu Niepodległości 1 na parterze w pokoju Nr 8, w okresie od dnia 11.10.2021 r. do dnia 23.12.2021 r., tj.

a) w miesiącu październiku w godzinach od 08:00 do 10:00;

b) w miesiącu listopadzie w godzinach od 16:00 do 18:00;

c) w miesiącu grudniu w godzinach od 08:00 do 10:00.

Forma zapisu na poradę psychologiczną:

Udzielanie pomocy psychologicznej odbywać się będzie:

a) według kolejności zgłoszeń w punkcie, przy Pl. Niepodległości 1 na parterze w pokoju Nr 8,

b) w przypadku dużego zainteresowania termin wizyty będzie ustalany pod nr tel.: 82 564 31 92, w godzinach pracy Urzędu Miasta Chełm, tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od 7:30 do 15:30.

W okresie zwiększenia sytuacji epidemiologicznej w kraju porady psychologiczne będą udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość ( przez telefon).

Bliższe informacje udziela Pełnomocnik Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Chełm ( ul. Obłońska 20, pok. Nr 7a) pod nr telefonu: 82 564 31 92.