Lokalny Klub Kodowania w marcu
2017-03-25
sala seminaryjna ChBP, ul. Partyzantów 40

Zapraszamy po raz kolejny programistycznych pasjonatów do udziału w warsztatach komputerowych w ramach Lokalnego Klubu Kodowania. Kolejne spotkania, doskonalące posługiwanie się językiem Scratch, zaplanowano na sobotę 25 marca br. dla trzech grup edukacyjnych (grupa I – godz. 1000; grupa II – 1130, grupa III – godz. 1300). Po solidnej dawce nauki pisania zaawansowanych skryptów uczestnicy będą mieli możliwość tworzenia własnych, zindywidualizowanych i szalonych aplikacji. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy prowadzi Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej ChBP osobiście (I piętro) lub telefonicznie 82 562-01-01.