Lekcja języka polskiego w ChBP
2018-09-12
godz. 12.30
galeria Nova ChBP, ul. Partyzantów 40

Grupa młodzieży z Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie pod kierunkiem polonistki p. Małgorzaty Kołodziejczyk odbyła lekcję języka polskiego w galerii Nova ChBP na temat „Krokodylizacja świata”. Inspiracją do niecodziennych zajęć była wystawa fotograficzna autorstwa Krzysztofa Miszułowicza nawiązująca do najbardziej fotograficznego opowiadania Brunona Schulza „Ulica Krokodyli”. Proza Schulza i zdjęcia wyeksponowane na wystawie, współistnienie literatury i fotografii – dwóch różnych dziedzin sztuki – wyzwoliły w uczestnikach ogromne zainteresowanie oraz pomysłowość. Swobodna forma zajęć sprzyjała wyrażaniu własnych spostrzeżeń, doznań i przemyśleń na temat schulzowskiej wizji, zawartej w omawianym opowiadaniu. Dziękujemy za ciekawą lekcję.