Lekcja biblioteczna dla studentów PWSZ
2018-11-27
10.00

Chełmska Biblioteka Publiczna, ul. Partyzantów 40

27 listopada 2018 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyło się szkolenie dla studentów PWSZ. Grupa słuchaczy pierwszego roku kierunku stosunków międzynarodowych pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Wawryniuka zapoznała się z historią bibliotek publicznych w Chełmie od 1906 r. oraz ze zbiorami Działu Zbiorów Regionalnych i Czytelni. W ramach zajęć studenci obejrzeli XVIII, XIX i XX- wieczne wydawnictwa książkowe i czasopisma, które prezentowała p. Jolanta Skwarczewska. Natomiast p.Monika Korniejuk przybliżyła słuchaczom kolekcje zbiorów specjalnych takich jak rękopisy, pocztówki, exlibrysy, zdjęcia i dokumenty życia społecznego obrazujące przekrój życia społeczno-kulturalnego przedwojennego Chełma.