Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm

Dyrektor
Robert Chełmicki
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
 82 564 26 90

Sekretariat
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
sekretariat@chbp.chelm.pl
  82 563 95 92

Inspektor ochrony danych
Adriana Wagner
ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
sekretariat@chbp.chelm.pl
82 563 95 92

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
/chbp/SkrytkaESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ChBP w ePUAP

Dział Rozwoju i Promocji Biblioteki
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
pr@chbp.chelm.pl
82 562 01 01

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Kierownik - Anna Pietuch
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
dim@chbp.chelm.pl
 82 564 24 36

Dział Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów
Kierownik - Izabela Gajda
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
dgosz@chbp.chelm.pl
 82 563 95 93

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
tcees@chbp.chelm.pl
 82 562 01 01

Dział Zbiorów Regionalnych i Czytelnia
Kierownik - Małgorzata Chmielewska
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
cwr@chbp.chelm.pl
cg@chbp.chelm.pl
 82 563 95 05 - kierownik, pracownia czytelni
82 564 26 06 - czytelnia
82 564 26 13 - pracownia regionaliów

Wypożyczalnia międzybiblioteczna
cg@chbp.chelm.pl
82 564 26 06

Chełmska Biblioteka Cyfrowa
Kierownik - Małgorzata Chmielewska
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
chbc@chbp.chelm.pl
 82 563 95 05

Dział Udostępniania
Kierownik - Anna Pietuch
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
82 564 24 36
82 564 24 71

Dział Udostępniania - Wypożyczalnia Główna
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
wg@chbp.chelm.pl
 82 564 24 71 - wypożyczalnia

Dział Udostępniania - Wypożyczalnia dla Dzieci
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
wd@chbp.chelm.pl
 82 564 28 40 - wypożyczalnia

Dział Udostępniania - Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
wa@chbp.chelm.pl
82 564 28 63 - wypożyczalnia

Dział Finansowo-Księgowy
Główna Księgowa - Renata Kalisz
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
fk@chbp.chelm.pl
 82 564 26 55

Dział Organizacyjno-Administracyjny
Kierownik - Marta Czapla
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
adm@chbp.chelm.pl
 82 564 26 50 - kierownik
82 563 95 06 - biuro

Sekcja Obsługi Informatyczno-Technicznej
Kierownik - Marta Czapla
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
it@chbp.chelm.pl
 82 564 26 51

Kierownik Filii
Iwona Hurko
 ul. Zachodnia 31, 22-100 Chełm
 82 563 31 71

Filia nr 1
 ul. Nadrzeczna 5, 22-100 Chełm
f1@chbp.chelm.pl
 82 565 28 07

Filia nr 2
 ul. Zachodnia 31, 22-100 Chełm
f2@chbp.chelm.pl
 82 563 31 71

Filia nr 3
 ul. 11 Listopada 4, 22-100 Chełm
f3@chbp.chelm.pl
 82 565 17 10