82 563 95 92

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm

Dyrektor
Robert Chełmicki
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
 82 564 26 90

Sekretariat
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
  82 563 95 92

Dział Rozwoju i Promocji Biblioteki
Anna Małysz
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
 82 563 98 45

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Kierownik - Anna Radosławska
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
 82 564 24 36

Dział Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów
Kierownik - Izabela Gajda
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
 82 563 95 93

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej
Kierownik - Anna Pietuch
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
  82 562 01 01

Dział Centrum Wiedzy o Regionie
Kierownik - Andrzej Rybak
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
 82 564 56 53
 82 563 95 05
82 564 26 06

Chełmska Biblioteka Cyfrowa
Kierownik - Andrzej Rybak
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
 82 563 95 05

Dział Udostępniania
Kierownik - Anna Miszczak
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
 82 564 26 13

Dział Udostępniania - Wypożyczalnia Główna
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
  82 564 24 71
 82 564 28 40

Dział Udostępniania - Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
  82 564 55 29

Dział Udostępniania - Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
82 564 28 63
 82 564 28 40

Dział Udostępniania - Czytelnia Książek i Czasopism
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
  82 564 26 06

Dział Finansowo-Księgowy
Główna Księgowa - Renata Kalisz
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
 82 564 26 55

Dział Organizacyjno-Administracyjny
Kierownik - Marta Wołczko
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
  82 564 26 50

Dział Obsługi Informatyczno-Technicznej
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
 82 564 26 51

Kierownik Filii
Iwona Hurko
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
 82 563 31 71

Filia nr 1
 ul. Nadrzeczna 5, 22-100 Chełm
 82 565 28 07

Filia nr 2
 ul. Zachodnia 31, 22-100 Chełm
 82 563 31 71

Filia nr 3
 ul. 11 listopada 4, 22-100 Chełm
 82 565 17 10

 Formularz kontaktowy

 Mapa dojazdu - główna siedziba

 Mapa dojazdu - Filia nr 1

 Mapa dojazdu - Filia nr 2

 Mapa dojazdu - Filia nr 3