Ogłoszenia
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
2022-05-16 - 2022-06-17
Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65

Prezydent Miasta Chełm ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

Informacje o konkursie (ogłoszenie wraz załącznikami) oraz warunki organizacyjno-finansowe (statut, regulamin organizacyjny) zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej biblioteki.