Konkurs Literacki im. Szaloma Asza
2021-01-28
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
W imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie zapraszamy do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Szaloma Asza. Konkurs na opowiadanie o tematyce dowolnej skierowany  jest do osób dorosłych i trwa do 31 maja 2021 r.
   Konkurs organizowany jest od 1993 roku, co dwa lata. Unikalne znaczenie konkursu polega na przywracaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a nade wszystko o Szalomie Aszu, urodzonym w Kutnie w 1880 roku wybitnym prozaiku i dramaturgu żydowskim tworzącym w jidysz, dwukrotnym kandydacie do Nagrody Nobla. Mimo światowej sławy, która zapewniła mu stałe miejsce w literaturze  lat 20. i 30.  XX w., po wojnie popadł w niemal całkowite zapomnienie. Konkurs wpisuje się w proces przywracania spuściźnie Asza utraconej pozycji w historii literatury.
Koordynator konkursu: Radosław Wąs, e-mail: r.was@bibliokutno.pl
Szczegóły: