Ogłoszenia
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Czytelnika w Bibliotece
2018-05-25
ChBP

Szanowni Czytelnicy, prosimy o zapoznanie się z § 3 REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG ChBP w związku ze zmianami wynikającymi z Ogólnego rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych, tzw. RODO.