„Globalnie w bibliotekach”
2018-06-08
godz. 11.00
ChBP, ul. Partyzantów 40

Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci zorganizowała zajęcia w ramach projektu „Globalnie w bibliotekach” realizowanym przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Głównym celem programu jest zaangażowanie młodych czytelników  w dyskusję nad obrazem pomocy humanitarnej na świecie. Podczas dwóch spotkań, w których wzięli udział uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Wirskiego oraz młodzież z Zespołu Szkół Społecznych w Chełmie, uczestnicy dowiedzieli się, jak stereotypy zawężają prawdziwy obraz świata, w jaki sposób krytycznie analizować treści przekazów medialnych oraz uświadomili sobie, jak należy pomagać, aby nie naruszyć godności drugiego człowieka.