Ferie z kinem i programowaniem
2017-01-16 - 2017-01-26
ChBP

W bibliotecznym kinie odbyło się kilka seansów dla młodych widzów i grup zorganizowanych. Zajęcia z programowania komputerowego połączone były z warsztatami wydruku 3D i prezentacją zastosowań drukarek modeli przestrzennych. Młodzi programiści analizowali  skrypty z tabliczką mnożenia i tworzenia losowych prac plastycznych oraz testowali ich działanie. Świetnej zabawy dostarczało sterowanie robotami Finch i tworzenie własnych animacji w Scratchu.