Encyklopedia Chełma
2020-05-13
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się już kolejny tom Encyklopedii Chełma pod tytułem Miejsca część 2, będącej kontynuacją badań nad dziejami naszego miasta. Encyklopedię wydaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe oraz Chełmską Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti można nabyć w Centrum Wiedzy o Regionie Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40, nowy budynek, I piętro). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 82 5642613.

Badania nad dziejami Chełma zapoczątkowane zostały w 2011 roku. W dwóch częściach tomu I pt. „Ludzie” znalazło się ponad 600 haseł – biogramów nieżyjących osób związanych z Chełmem i zaangażowanych w działalność społeczną, polityczną, artystyczną czy edukacyjną. W pierwszej części tomu II pt. „Miejsca” znalazło się ponad 200 haseł opisujących miejsca, instytucje i obiekty zlokalizowane na terenie miasta. Część druga z kolei zawiera ponad 260 haseł od L do Ż.

Zaletą wydawnictwa poza ciekawymi informacjami są ilustracje i fotografie prezentujące w wielu przypadkach obiekty już nieistniejące. Autorami haseł i członkami zespołu redakcyjnego są chełmscy regionaliści, historycy, krajoznawcy oraz przedstawiciele środowisk naukowych Lublina.

Zespół redakcyjny planuje kontynuację badań w zakresie tematyki podjętej w tomach pierwszym i drugim oraz publikację drugiego wydania Encyklopedii Chełma uzupełnionej o nowe hasła i ilustracje ze szczególnym uwzględnieniem fotografii osób.

Wydawnictwo współfinansowane jest ze środków Samorządu Miasta Chełm, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.