Ogłoszenia
Czytelnia już czynna!
2020-06-08
Czytelnia ChBP, ul. Partyzantów 40

Informujemy, że od 8 czerwca 2020 roku Czytelnia wznawia działalność. Odbywać się ona będzie według określonych poniżej zasad:

  1. Wejście do Czytelni odbywa się w maseczce, po dezynfekcji rąk. Rekomendujemy posiadanie rękawiczek.
  2. Czytelnia w godzinach 13.00-14.00 będzie nieczynna z powodu obowiązkowego wietrzenia pomieszczenia oraz dezynfekcji blatów, klamek i klawiatur.
  3. Zachęcamy do korzystania czytelników z usługi on-line:wypożyczalni cyfrowej Academica, Polony i Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej.
  4. Obecnie nie prowadzimy tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych.
  5. Do czasu wygaśnięcia pandemii nie ma możliwości korzystania z bieżącej prasy.
  6. Zachęcamy do wypożyczeń publikacji do domu w ramach Wypożyczalni Krótkoterminowej. Jednorazowo można wypożyczyć 3 woluminy na okres 7 dni. Po zwróceniu książek zostaną poddane 3-dniowej kwarantannie.
  7. Korzystanie ze stanowisk komputerowych możliwe jest tylko do celów naukowych i w ograniczonym czasie.
  8. Brak możliwości skorzystania z szatni.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie wyżej wymienionych zasad w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniu Czytelni.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 82 564 26 06.