Cyfrowe Centrum Edukacji
2022-09-21
Wypożyczalnia dla dzieci, sala seminaryjna

W ChBP działa  Cyfrowe Centrum Edukacji, przeznaczone dla dzieci ukraińskich, które uczą się w szkole ukraińskiej online lub chodzą do polskich szkół, ale chcą realizować również ukraińską podstawę programową. Biblioteka, w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”, zapewnia uczniom wsparcie w nauce, odrabianiu lekcji i przyswojeniu realizowanej podstawy programowej, zarówno polskiej jak i ukraińskiej. Biblioteka zapewnia również opiekę psychologiczno-pedagogiczną nauczyciela. Dodatkowo istnieje możliwość nauki języka polskiego dla dorosłych, po zebraniu wymaganej liczby zainteresowanych osób. W ramach projektu biblioteka otrzymały tablety oraz laptopy, a także zestawy do przeprowadzenia różnych ciekawych, innowacyjnych zajęć. Zapraszamy dzieci oraz młodzież z Ukrainy. Zapraszamy również młodych Chełmian, którzy chcieliby pomóc małym Ukraińcom w asymilacji, nauce i przezwyciężeniu wojennej traumy. Przewidujemy także odpoczynek od nauki w postaci relaksujących zabaw ruchowych, programistycznych, muzycznych, technicznych i literackich. Funkcjonowanie CCE planowane jest do czerwca 2023 r.

Terminy działania Cyfrowego Centrum Edukacji we wrześniu:

21.09.2022 r. godz., 14.00 – 18.00
22.09.2022 r., godz. 14.00 – 18.00
23.09.2022 r., godz. 16.00 – 18.00
28.09.2022 r., godz. 14.00 – 18.00
29.09.2022 r., godz. 14.00 – 18.00
30.09.2022 r., godz. 16.00 – 18.00
Wszelkie informacje oraz zapisy prowadzi Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci, nr tel. 82 564 28 40. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych – wstęp wolny.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International ze środków Danmarks Indsamling oraz SCI.

Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінформаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International з фонду Danmarks Indsamling і SCI.

#FRSI_BibliotekaDlaWszystkich

#RóżniRówniWażni

#FRSI_Бібліотекадлякожного

#РізніРівніВажливі