Chełmskie obchody 155. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego
2021-09-26
godz. 13.00
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

Pod koniec września br. mija 155. rocznica urodzin Mychajła Hruszewskiego – urodzonego w Chełmie pierwszego głowy niepodległego państwa ukraińskiego w czasach najnowszych, najwybitniejszego historyka ukraińskiego, pisarza, polityka. Jubileusz ten jest wielkim wydarzeniem dla całego narodu ukraińskiego, a szczególny wymiar ma on dla Ukraińców Chełma i regionu, gdyż obchodzona będzie pamięć jednego z najwybitniejszych synów narodu ukraińskiego urodzonych w Chełmie.

26 września 2021 r. odbędą się w Chełmie Chełmskie obchody 155. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego. Organizatorami uroczystości są: Towarzystwo Ukraińskie, Prokatedralna Parafia Prawosławna św. Jana Teologa w Chełmie, Podlaski Instytut Naukowy, zaś współorganizatorami: Konsulat Honorowy Ukrainy w Chełmie, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Lwowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Chołmszczyna”, Fundacja Partnerstwo i Współpraca (Chełm). Patronat medialny objęły następujące media: Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Tygodnik ukraiński „Nasze Słowo”, Polskie Radio Lublin, Radio Bonton, Telewizja Polska Lublin, „Super Tydzień Chełmski”, „Kurier Lubelski”. Obchody zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wsparciu firmy „Midex” (Brzeźno).

Uroczystości rozpoczną się po niedzielnej Liturgii w prawosławnej cerkwi prokatedralnej św. Jana Teologa (ul. Sienkiewicza 2) ok. godz. 10.30 nabożeństwem żałobnym (panachydą) przy krzyżu pamięci Mychajła Hruszewskiego, znajdującym się przy chełmskiej cerkwi. Następnie odbędzie się uroczystość złożenia wieńców przy tablicy ku czci Mychajła Hruszewskiego (ul. Sienkiewicza 8).

Kolejnym punktem obchodów będzie Sympozjum Naukowe „Mychajło Hruszewski – postać, działalność, związki z Chełmem”. Z okazji 155. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego, które rozpocznie się o godz. 13.00 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie (ul. Partyzantów 40). Podczas sympozjum referaty wygłoszą trzej badacze: Jerzy Hawryluk (Podlaski Instytut Naukowy), dr Grzegorz Kuprianowicz (Podlaski Instytut Naukowy) oraz prof. dr hab. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Ostatnim akordem uroczystości będzie po zakończeniu sympozjum i krótkiej przerwie Uroczysty koncert z okazji 155. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego. Podczas koncertu wystąpią: Ukraiński Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Hiłoczka” z Czeremchy (kierownik: Irena Wiszenko) oraz bandurzystka Joanna Kuprianowicz z Lublina. Program artystyczny o Mychajle Hruszewskim przedstawią uczniowie z międzyszkolnych zespołów nauczania języka ukraińskiego w Lublinie.

 

Dodatkowe informacje:

Towarzystwo Ukraińskie – e-mail: ukrtovarystvo@gmail.com, tel. 795130610.