Cennik

Cennik opłat i usług obowiązujący w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie w 2021 roku

TYP OPŁATY   /     RODZAJ USŁUGI CENA
I. Opłaty różne
1. Zamawianie książek w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej 20,00 zł brutto (z jednej biblioteki)
2. Kara za przetrzymanie książek z Wypożyczalni Krótkoterminowej 12,00 zł brutto / 1 dzień / 1 wolumin
3. Opłata za wydanie nowej karty bibliotecznej (ponowne, tj. w miejsce zniszczonej lub zagubionej) 5,00 zł brutto
4. Kara za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych1) ChBP im. M. P. Orsetti w Chełmie (1/10 opłaty pocztowej) 0,33 zł brutto / 1 dzień / 1 wolumin
5. Kara za przetrzymanie filmu wypożyczonego z Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych 3,00 zł brutto / 1 dzień
6. Opłata za zagubienie zbioru bibliotecznego wartość rynkowa
7. Wysłanie czytelnikowi upomnienia z tytułu przetrzymywania zbiorów bibliotecznych 6,00 zł brutto / 1 upomnienie
8. Opłata pocztowa za przesyłkę w ramach Księgarni Wydawnictw Regionalnych 20,00 zł brutto / 1 przesyłkę
9. Opłata pocztowa za przesyłkę udostępniającą informację publiczną (informacja na płycie CD/DVD) 9,00 zł brutto / 1 przesyłkę 2)
10. Opłata pocztowa za przesyłkę udostępniającą informację publiczną (informacja w wersji papierowej) 7,50 zł brutto / 1 przesyłkę 3)
11. Opłata za zagubienie numerka szatniowego 6,00 zł brutto
II. Usługi standardowe
1. Odbitki kserograficzne format A4 jednostronne 0,50 zł brutto / 1 strona
dwustronne 0,80 zł brutto / 1 kartka
format A3 jednostronne 0,80 zł brutto / 1 strona
dwustronne 1,50 zł brutto / 1 kartka
2. Usługi digitalizacyjne – skanowanie 0,50 zł brutto / 1 skan
3. Wydruki komputerowe (format A4) 0,50 zł brutto / 1 strona
4. Wydruki etykiet kodów kreskowych 0,10 zł netto / 1 kod 4)
III. Pozostałe usługi
1. Wynajem sali widowiskowej 300,00 zł brutto / 1 godzinę
2. Wynajem Galerii NOVA 200,00 zł brutto / 1 godzinę
3. Usługi reklamowe (umieszczanie reklam produktów lub firm w formie plakatów, plansz, banerów, itp. w placówkach lub na stronie internetowej ChBP im. M. P. Orsetti w Chełmie) cena do uzgodnienia, możliwość wymiany barterowej

1)      Opłata nie dotyczy przetrzymania filmów, co zostało uregulowane w pkt. I.5. niniejszego cennika.

2)      Opłata zawiera opłatę za kopertę ochronną (bąbelkową) i znaczek na list polecony.

3)      Opłata zawiera opłatę za kopertę zwykłą i znaczek na list polecony, nie uwzględnia zaś opłaty za wykonanie kserokopii, wydruków, skanów.

4)      Do ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Chełm, dnia 05.01.2021 r.