Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera
2018-12-07
godz. 9.00
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

Akcja „Paczka dla Bohatera” trwająca od 11 listopada zakończyła się 7 grudnia br. Była to VIII edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej organizowanej przez Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera przy współpracy wielu różnych instytucji, m.in. Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Wszystkie zebrane w placówkach ChBP dary zostały przekazane Jednostce Wojskowej w Chełmie, skąd trafią do potrzebujących kombatantów. Dzięki pomocy i zaangażowaniu ludzi dobrej woli kombatanci otrzymają paczki odpowiadające ich potrzebom. W imieniu Organizatora i Bohaterów wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.