Ogłoszenia
Aneks do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów i Usług ChBP
2019-11-04
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

Szanowni Czytelnicy, informujemy o zmianie w Regulaminie Korzystania ze Zbiorów i Usług Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti wprowadzonej Zarządzeniem nr 23/2019 Dyrektora ChBP dn. 10 października 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z Aneksem do Regulaminu: Zarządzenie i aneks