3358 osób czytało „Szatana z siódmej klasy”
2018-10-10
godz. 9.00
Chełmska biblioteka Publiczna , ul. Partyzantów 40

Nieoficjalnie jesteśmy rekordzistami w ilości osób czytających jeden po drugim. „Szatana z siódmej klasy” czytało 3358 osób. Dotychczasowy rekord należący do Biblioteki w Indiach to 3071. Aby zapisać się w Księdze Guinnessa, musimy przesłać do Biura Rekordów pełną dokumentację z podjętej próby bicia rekordu w celu weryfikacji i uznania prawidłowości przebiegu wydarzenia.

Tymczasem jesteśmy dumni z chełmian,  którym serdecznie dziękujemy! Szczególne podziękowania kierujemy do młodzieży chełmskich szkół, która przybyła najliczniej.

Akcja czytelnicza odbyła się w ramach realizacji projektu „Czytam, bo lubię” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.