23. tom „Rocznika Chełmskiego”
2020-01-24
godz. 16.00
sala widowiskowa ChBP, ul. Partyzantów 40

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na promocję 23. tomu „Rocznika Chełmskiego” 24 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 do sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti (ul. Partyzantów 40). Wydawane niezmiennie od 1995 roku pierwsze czasopismo naukowe w regionie, integruje środowisko oraz aktywizuje świat naukowy.

Najnowszy tom wydany w 2019 r. przez Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, Chełmską Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, tradycyjnie został podzielony na rozdziały – Artykuły, Z zagranicy, Człowiek i środowisko, Materiały, Z żałobnej karty, Recenzje, Kronika, Listy do redakcji, ponadto w tym roku uzupełniony jest przez Materiały z sesji poświęconej 75. rocznicy likwidacji Stalagu 319 w Chełmie. Pomiędzy poszczególnymi artykułami oraz na ostatnich stronach zamieszczone są zdjęcia przedstawiające Wojsławice autorstwa fotografa Lecha Radwańskiego.

W dziale Artykuły „Rocznika Chełmskiego” znajdują się publikacje: Moniki Maziarczuk: Cmentarz szkieletowy przy zachodniej bramie Zespołu Katedralnego w Chełmie, ulica Lubelska 2; Stanisława Gołuba: Pozostałości nieznanej murowanej kaplicy z XII-XIII wieku (?) ze źródłem w obrębie zespołu wieżowego w Stołpiu, gm. Chełm; Izabeli Kosyl, Phoenix tertiato redivivus… Jakuba Suszy jako źródło badań nad religijnością i wrażliwością mirakularną mieszkańców ziemi chełmskiej w XVII w.; Sławomira Braniewskiego: Dzieje parafii unickiej pw. św. Anny i św. Demetriusza w Bezku; Pawła Sygowskiego: Ratno – miasteczko ziemi chełmskiej, jego trzy cerkwie i ich kaplice filialne w Hornikach i Wydranicy – w dekanacie ratnejskim diecezji chełmskiej w XVII wieku; Zbigniewa Lubaszewskiego: Miejsca pamięci związane z powstaniem styczniowym na terenie Chełma i powiatu chełmskiego; Ewy Oleszczuk: Nagrobki z warsztatu Bolesława Piekarskiego w rzymskokatolickiej części cmentarza przy ulicy Lwowskiej w Chełmie; Jolanty Skwarczewskiej: Zbiórka na Fundusz Obrony Narodowej na ziemi chełmskiej (1936-1939) na podstawie relacji prasowych Kroniki Nadbużańskiej; Dominiki Panasiuk: Organizacja Zbrojna (Organizacja Zbrojna Obrońców Polski) 1939-1942. Przyczynek do dziejów polskiego podziemia.

W materiałach z sesji znajdziemy artykuły: Małgorzaty Chmielewskiej: Sprawozdanie z obchodów 75. rocznicy likwidacji Stalagu 319 w Chełmie. Chełm, 15 maja 2019 r.; Zbigniewa Lubaszewskiego: Jeńcy radzieccy pochodzenia żydowskiego w Stalagu 319 w Chełmie; Pawła Kiernikowskiego: Lazarety jenieckie Stalagu 319 w Chełmie; Andrzeja Rybaka: Sylwetka ppor Claudio Sommarugi (1920-2012).

W dziale Z zagranicy opublikowali swoje artykuły: Oleg Ślusar: Historyczna antroponimia kresowa (na przykładzie ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickiej miasta Czerniowce z lat 1777-1869); Jurij Makar: On bronił Polskę; Halyna Manchulenko: Decentralization of Authority as the Strategy of Ukraine`s Political Elite: The Correlation between National and Regional-Level Policies; Олег Козачук: Національне питання в сучасній Україні; Віталій Макар: Українсько-канадське співробітництво: міждержавний вимір; Владислав Струтинський: Антон Кохановський – незабутній бургомістр Чернівців; Юрій Макар, Наталія Ротар: Зародження та розвиток політичної науки у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Rozdział Człowiek i środowisko zawiera pięć artykułów: Andrzeja Bronickiego, Ignacego Kitowskiego: Nowe stanowisko żółwia błotnego Emys orbicularis na południu Chełmszczyzny; Ewy Stamirowskiej-Krzaczek, Pawła Krzaczka, Haliny Lipińskiej: Wykorzystanie programów Rolno- Środowiskowo-Klimatycznych PROW w wybranych gospodarstwach rolnych powiatu chełmskiego; Jacka Cymermana: Ocena spożycia warzyw wśród mieszkańcowi miasta Chełm; Małgorzaty Stryjeckiej, Katarzyny Kasperek, Anny Dworak: Ocena wartości odżywczych wybranych owoców i warzyw uprawianych na terenie powiatu chełmskiego oraz Małgorzaty Stryjeckiej: Wpływ czynników środowiskowych na zachowania żywieniowe młodzieży w wieku 13-15 lat z miasta Chełm.

W Materiałach znajduje się siedem prac: Stanisława Gołuba, Tomasza Dzieńkowskiego: Badania na Wysokiej Górce w Chełmie w sezonie 2017-2018; Andrzeja Czarnockiego: Husynne w 1728 r. Inwentarz majątku; Sławomira Mielnika: Sieć parafialna Kościoła prawosławnego w Lubelszczyźnie w latach 1939-1988 w ujęciu kartograficznym; Stanisława Lipińskiego: Z dziejów dóbr Sielec w XVIII i XIX wieku; Pawła Sygowskiego, Andrzeja Trzcińskiego: Macewa średniowieczna na cmentarzu w Chełmie; Ilony Sawickiej: Roman Śledź – twórca osobny. Próba przybliżenia sylwetki artysty; Jagody Barczyńskiej: Galeria 72 z pozycji 47 minionych lat jej istnienia.

W dziale Z Żałobnej karty zostało zamieszczone pożegnanie Adama Kędzierawskiego. Ponadto w Roczniku opublikowano recenzje autorstwa Pawła Kiernikowskiego oraz Bogumiły Kowal. Publikację kończy kronika wydarzeń z 2018 r.